Skip to main content

In het voor- en najaar van 2016 gaan wij als praktijk starten met een groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders. Het JES brugproject is een preventieve training voor kind en ouders, na echtscheiding. De training is voor ouders en kinderen (8-12 jaar). Er wordt aandacht besteed aan blijvend ouderschap en contact tussen kind en ouders Het welzijn van alle betrokkenen staat centraal. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk blijven ontwikkelen, ondanks het meemaken van een dergelijke ingrijpende gebeurtenis.

Tijdens de training zullen verschillende thema’s aan bod komen.

Er wordt uitleg gegeven over de gevolgen van de scheiding, je leert omgaan met emoties, je leert om voor jezelf op te komen en hoe je toch rekening kan blijven houden met de ander. Hoe blijf je in contact met beide ouders en wat kan je doen aan de communicatie met- en tussen ouders? Het fijne van deze training is dat alle kinderen hetzelfde hebben meegemaakt, waardoor je van elkaar kan leren.

Inhoud

Voor de training start vindt er een intake gesprek plaats met ouders en kind. Er zijn 7 bijeenkomsten voor de kinderen en 3 bijeenkomsten voor ouders. Hier wordt stilgestaan bij de gevolgen van de scheiding voor de kinderen, hoe opvoeden na de scheiding, ouderschap na scheiding en praten met je kind.

De kind-training bestaat uit:

 • Intake, 7 sessies en follow up gesprek
 • Psycho- educatie jij en scheiden
 • Omgaan met emoties en met de veranderingen in het dagelijks leven
 • Contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met eigen wensen en verlangens
 • De metafoor van de brug; samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een echtscheiding

De ouder-training bestaat uit:

 • Intake, 3 sessies en afrondend gesprek
 • Psycho- educatie jij en scheiden
 • Kind helpen contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen ex partners
 • Blijvend ouderschap; ex partner en collega ouder

Indicatoren:

 • Kind waarvan de ouders zijn gescheiden
 • Leeftijd 8-12 jaar (maar ws starten we in het najaar ook met een groep van 13-16 jaar)
 • Ouders moeten nog wel redelijk in contact zijn met elkaar
 • Ouders die teveel ruzie hebben of in een vechtscheiding zijn verwikkeld, kunnen niet deelnemen aan deze training.

Interesse?

Mocht je geïnteresseerd zijn en meer willen weten of je op willen geven, neem dan contact op met de praktijk:

Via e-mail: info@praktijkdooijeweerd.nl of telefoon: 0316 -844644

De training voor kinderen staat gepland op woensdagmiddag.

Wees er snel bij, want voor de 1e training zijn maximaal 8 plaatsen beschikbaar!

Leave a Reply