Skip to main content

Specialiteiten

Oplossingsgericht werken

Deze vorm richt zich op hetgeen je zelf graag wil bereiken. De oplossingsgerichte therapie gaat er vanuit, dat je het zelf als cliënt goed weet, mits er de juiste vragen worden gesteld en opdrachten worden gedaan. Wat wil je bereiken? En hoe zie je dat voor je?

De behandelaar maakt gebruik van oplossingsgerichte vragen, uitzonderingen en schaalvragen. Een vorm kan zijn ook de ‘wondervraag’.

Voor kinderen- en jongeren zijn er speciale werkvormen, als ‘Kids Skills’ en ‘Mission Possible”

De cliënt bepaalt heel erg de succes van de behandeling. De behandelaar helpt goed om de krachten en sterke kanten te ontdekken en deze naar boven te halen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen en of nare gebeurtenissen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

EMDR is een zeer mooie therapie, die goed werkt bij nare gebeurtenissen.

Informeer bij ons, indien u denkt dat EMDR wat voor u is.

BEPP

De behandelvorm BEPP staat voor Beknopte Eklectische Psychotherapie voor PTSS> Deze psychologische behandeling helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder richt de behandeling op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische – nare gebeurtenis.

De behandeling bestaat uit 16 sessies. Bij voorkeur vindt iedere week één sessie plaats.

Iedere sessie in deze behandeling heeft een specifiek doel.

Samen met de behandelaar loopt u deze sessies door. Soms is er per onderdeel echter meer of minder tijd nodig. Het is dus een richtlijn en geen voorschrift.

BEPP is een zeer mooie, bijzondere- en helpende vorm van therapie.

BEPP wordt ook speciaal toegepast bij mensen die bij de politie werken.

Denkt u dat BEPP iets voor u is?  Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Kids Skills

‘Kids’ Skills’ is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Deze methode verovert op dit moment stormenderhand de wereld en is inmiddels in 12 talen verschenen.

Uitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden.
Het versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd!

Onze praktijk is gecertificeerd Kids Skills Ambassador !

Voor jongeren is er dezelfde versie genaamd ‘Mission Possible’.

Thema-bijeenkomst voor ouders

Veel ouders worstelen met dezelfde problemen. Het delen van die problemen en horen dat je niet de enige bent is dan heel waardevol. Om die reden organiseren wij als praktijk thema-bijeenkomsten voor ouders. Aan de hand van het thema, kunt u zelf bekijken of het interessant is voor u. De bijeenkomsten worden altijd ’s avonds gehouden, van 20.00-21.30 uur, op locatie Groessen.

Een thema-avond ziet er als volgt uit

  • 19.45 koffie en ontvangst
  • 20.00 start bijeenkomst – uitleg over het thema
  • 20.30 werken aan een oefening –opdracht
  • 21.00 vragen stellen
  • 21.15 uitwisselen van ervaringen tussen ouders
  • 21.30 afronding en sluiting

Is een thema-avond iets voor u; vraag dan even naar de agenda van de thema-avonden.

Netwerk-bijeenkomst

Als praktijk vinden wij het erg belangrijk om goede contacten te hebben met onze collega hulpverleners en verwijzers. Daarom organiseren wij 1-2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst.

Op deze bijeenkomst stellen wij altijd een thema centraal. Over dat thema krijgt u uitleg, informatie en literatuur-advies. Het 2e deel van de bijeenkomst staat in het uitwisselen van contacten en het verbeteren van de samenwerking en het delen van informatie.

Wilt u als hulpverlener ook graag een keer deelnemen aan een van deze bijeenkomsten? Meld u zich dan nu vast per e-mail aan: info@praktijkdooijeweerd.nl.

jongen praktijk