Skip to main content

Behandel- en therapievormen

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich op het aanpakken van concrete klachten. Samen bepalen we de richting van de behandeling en hoe we daar aan gaan werken. We kijken welk gedrag en welke gevoelens er zijn en hoe we dit middels oefeningen in de behandeling en thuis kunnen aanpakken.

Gedragstherapie helpt goed bij kinderen en volwassenen. Als cliënt heb je snel het gevoel dingen te kunnen aanpakken die ook echt helpen. Met rollenspellen, oefeningen en oefeningen voor thuis kun je meteen aan de slag. Ook voor kinderen worden de oefeningen aangeboden voor iedere leeftijdsfase.

Spreekt deze vorm van behandeling je aan? Vraag bij ons wat de mogelijkheden zijn.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens  geeft en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Deze vorm van therapie zorgt ervoor dat je de negatieve gedachtes gaat (h)erkennen en ze langzaam aan kunt ombouwen naar meer positieve gedachten. Door de positieve gedachte verandert ook het gedrag; en dat is wat we willen!

CGT is een veel gebruikte behandelvorm. Samen met de behandelaar kijk je hoe deze gedachtes en denkfouten zijn ontstaan en hoe je ze kunt veranderen. Tijdens de sessies worden er oefeningen gedaan, die thuis ook geoefend kunnen worden.

Oplossingsgerichte Therapie

Deze vorm richt zich op hetgeen je zelf graag wil bereiken. De oplossingsgerichte therapie gaat er vanuit, dat je het zelf als cliënt goed weet, mits er de juiste vragen worden gesteld en opdrachten worden gedaan. Wat wil je bereiken? En hoe zie je dat voor je?

De behandelaar maakt gebruik van oplossingsgerichte vragen, uitzonderingen en schaalvragen. Een vorm kan zijn ook de ‘wondervraag’.

Voor kinderen- en jongeren zijn er speciale werkvormen, als ‘Kids Skills’ en ‘Mission Possible”

De cliënt bepaalt heel erg de succes van de behandeling. De behandelaar helpt goed om de krachten en sterke kanten te ontdekken en deze naar boven te halen.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van behandeling, waarbij de client gezien wordt als onderdeel van een systeem. Het system kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Een systeem staat voor verschillende vormen van relaties: partner relaties, een gezin, alles wat een belangrijk onderdeel is van de omgeving- leefwereld van het kind of de volwassene.

Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de client met en het systeem.

Als we systeemtherapie doen, betekent dit dat er vaak meerdere mensen tegelijk worden uitgenodigd, om zo samen aan de hulpvraag en de oplossingen te gaan werken.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen en of nare gebeurtenissen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
De behandelaar zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

EMDR is een zeer mooie therapie, die goed werkt bij nare gebeurtenissen.

Informeer bij ons, indien u denkt dat EMDR wat voor u is.

BEPP

De behandelvorm BEPP staat voor Beknopte Eklectische Psychotherapie voor PTSS> Deze psychologische behandeling helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder richt de behandeling op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische – nare gebeurtenis.

De behandeling bestaat uit 16 sessies. Bij voorkeur vindt iedere week één sessie plaats.

Iedere sessie in deze behandeling heeft een specifiek doel.

Samen met de behandelaar loopt u deze sessies door. Soms is er per onderdeel echter meer of minder tijd nodig. Het is dus een richtlijn en geen voorschrift.

BEPP is een zeer mooie, bijzondere- en helpende vorm van therapie.

BEPP wordt ook speciaal toegepast bij mensen die bij de politie werken.

Denkt u dat BEPP iets voor u is?  Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

SOVA: Sociale vaardigheidstraining

Soms lukt het niet om op de juiste manier contact te maken met andere kinderen. Je stoot tegen ze aan of roept heel hard hun naam. Andere kinderen vinden het juist moeilijk om een klasgenoot aan te spreken. Misschien is de sociale vaardigheidstraining dan iets voor jou!
In onze praktijk geven we verschillende vormen van trainingen voor verschillende leeftijden. Het doel is dat uw kind deel uit maakt van een groep en samen in de groep nieuwe vaardigheden leert. De kinderen vinden het vaak erg leuk om te merken, dat andere kinderen dezelfde klachten hebben. Samen aan iets werken is vaak heel leuk.

In de training leert uw kind nieuwe sociale vaardigheden, daardoor krijgt het meer zelfvertrouwen en ontwikkelt het meer sociaal competent gedrag. Daardoor worden de kinderen vaardiger in het omgaan met leeftijdgenoten en anderen in hun omgeving.

Tijdens een training zit er ook altijd een oudersessie bij en we sluiten de training gezamenlijk af.

Denkt u dat een SOVA-training iets voor uw kind is?  Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Sociale trainingen, speciaal voor ASS

Bij kinderen met ASS zijn de sociale vaardigheden vaak minder goed ontwikkeld, dan bij hun leeftijdsgenoten. Dit is helemaal niet erg. Ondanks hun ASS kunnen zij ook zeker baat hebben bij een training.

Bij ons in de praktijk geven we speciale training voor deze groep kinderen. Vaak hebben wij onvoldoende profijt bij een reguliere training. De werkvormen zijn in deze training juist EXTRA goed ingericht voor deze groep.

Denkt u dat het voor uw kind goed is om deze speciale training te volgen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Weerbaarheidstrainingen

Soms kan het zo zijn dat je niet goed weet hoe je moet reageren als iemand iets aan je vraagt. Het kan ook zo zijn dat andere kinderen je pesten. Hoe leg je contact met klasgenoten of kinderen uit de buurt?
Ouders die hun kinderen aanmelden voor een weerbaarheidstraining, hebben kinderen die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samen spelen met andere kinderen. Het kunnen kinderen zijn die aan de kant staan, weinig initiatief nemen en niet weerbaar zijn. Het kunnen ook ongeremde kinderen zijn, kinderen die veel ruzie maken, zichzelf overschreeuwen en andere kinderen pesten.

Is een weerbaarheidstraining iets voor uw kind. Informeer bij ons naar de mogelijkheden?

Agressie-regulatie therapie

De meeste kinderen geven volwassenen wel eens een grote mond. Ook andere kinderen vertonen pestgedrag en maken ruzie. Als kinderen zich echter voortdurend thuis- en op school verzetten, dan is er reden tot zorg. Een training waarin je samen met andere kinderen leert hoe je minder boos en opstandig kan zijn, is dan een goede vorm van behandeling.

Voor volwassenen geldt het zelfde. Volwassenen weten wel dat boos worden en ruzie maken niet de juiste oplossing is, maar vaak lukt het hen niet om dit op het juiste moment toe te passen.

Heeft u last van dergelijke klachten, vraag dan naar de mogelijkheden van ART (Agressie Regulatie Therapie)

Faalangst-trainingen

Faalangst is een vervelende angst die je leven gemakkelijk kan beinvloeden. Piekeren, zenuwen, negatieve gedachten en je niet op je gemakt voelen zijn allemaal nare gevolgen van deze angst. Veel kinderen en volwassenen hebben hier last van en dat is jammer! Want stel je eens voor hoe mooi het leven kan zijn door dankzij een faalangsttraining!

Faalangst overwin je niet door er met iemand over te praten en oefeningen te doen die je helpen je faalangst te overwinnen.

Herken jij jezelf, of je kind in deze klachten en is een training iets voor jou? Informeer nu bij ons naar de mogelijkheden.

ZKM Zelfonderzoek

Het zelfonderzoek is een fantastische methode  voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ieder mens is uniek in wie hij is en weet daarom ook zelf het beste wat en waarom hij iets doet. In de ZKM gaan we ervan uit dat dit tot uitdrukking komt in het verhaal dat een persoon over zichzelf en zijn wereld vertelt. De methode gaat ervan uit dat elk mens expert is in zijn eigen leven.
De ZKM-methode is geschikt voor (bijna) alle leeftijden. Een voordeel van een

ZKM-onderzoek is dat het in een relatief kort tijdbestek een genuanceerd beeld oplevert waar je concreet mee aan de slag kunt.
Een zelfonderzoek start meestal met een kennismakingsgesprek, waarbij wordt gekeken of het een geschikte methode is voor het kind/de jongere/volwassene. Daarna volgt een interview. Vervolgens gaan we werken aan een boek, met daarin zinnen die gaan over belangrijke gebeurtenissen voor jou. Dit gebeurt aan de hand van plaatjes, tekeningen, foto’s …..
Zo ontstaat een boekwerk (Mijn Verhaal) over belangrijke gebeurtenissen en de daarbij behorende gevoelens. Het boekwerk is de aanzet tot het samen opstellen van leerdoelen.

Mindfullness

Mindfullness is er voor alle leeftijden. In een training of individuele behandeling leer je om aandacht te schenken aan dat wat er op dit moment is. Zodoende word je je  bewust van alles wat zich op dit moment voordoet. Dat  kunnen allerlei dingen zijn. In de mindfullness is je adem en het volgen van je adem een belangrijk middel om in het NU te zijn en in het NU te blijven.

In de sessies doen we hier verschillende werkvormen en oefeningen mee. Dit zijn opdrachten gericht en aangepast op iedere leeftijd en opdrachten die je ook makkelijk thuis kunt oefenen.

Denk jij dat Mindfullness wat voor jou of je kind is?  Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

shutterstock_126395402